insan kaynaklarI

%100 Tüketici Memnuniyeti ilkesi doğrultusunda çalışan GİMSA İnsan Kaynakları Yönetimi, kalite hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Şirketimiz, globalleşen dünya ekonomisinin giderek ağırlaşan ve değişen rekabet koşullarında stratejik hedeflere ulaşabilmek için ekibini kalitesi yüksek çalışanlar ile güçlendirmektedir.
Başlıca amacımız eğitim düzeyi yüksek, küresel değişimlere ayak uydurabilen, girişimci, gelişime açık personelin görevin özelliğine ve tarifine uygun şekilde görevlendirilmesini sağlamak ve tüm personele kişilik ve yeteneklerine göre yetişme ve gelişme imkanları sunmaktır.

 

BAŞVURU FORMU

Kişisel Bilgiler  
Ad Soyad
Doğum Yeri ve Tarihi
Uyruğu
Cinsiyet
Medeni Hali
E-Posta
Cep Telefonu
Ev Telefonu
Adres
Eğitim Bilgileri Lütfen en son mezun olduğunuz okulu belirtiniz
Eğitim Durumu
Adı
Bölüm
Mezuniyet Yılı
Yabancı Dil Bilgileri  
Yabancı Dil Konuşma Yazma Öğrenilen Yer
Ehliyet Bilgileri  
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Var Mı?          Ehliyet Sınıfı : 
İş Tecrübeleri  
İş Yeri
Görev/Pozisyon
Başlangıç Tarihi
Ayrılma Tarihi
Ayrılma Nedeni
Diğer  
Çalışmak istediğiniz Görev/Pozisyon
Talep Edilen Ücret
Eklemek İstedikleriniz